Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik illegale software

werkgeversaansprakelijkheid illegale software

Vaak wordt aan een werknemer een laptop ter beschikking gesteld, die ook buiten het bedrijf gebruikt mag worden. Wat zijn de gevolgen als een werknemer illegale software downloadt op die computer? Leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid?

De werkgever wordt aansprakelijk gesteld

De werkgever heeft een laptop aan een werknemer verstrekt. Deze werknemer blijkt buiten medeweten van de werkgever illegale software van Siemens op de laptop geïnstalleerd en gebruikt te hebben.

Siemens komt daar achter en laat het er niet bij zitten. Siemens begint een procedure bij de rechtbank te Rotterdam, waarbij onder meer een hoge schadevergoeding wordt geëist. Ook eist Siemens dat alle proceskosten die zijn gemaakt volledig door de werkgever worden vergoed.

De werkgever voert verweer tegen de vorderingen van Siemens. De werkgever voert aan dat het voor haar onmogelijk is om te voorkomen dat een werknemer illegale software op een door de werkgever ter beschikking gestelde computer downloadt en gebruikt. De illegale software is heel gemakkelijk via het internet vinden en te downloaden. De illegale praktijken hebben bovendien buiten het gezichtsveld van de werkgever plaatsgevonden. Volgens de werkgever had zij dit niet kunnen voorkomen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank wijst het verweer van de werkgever af. De rechtbank stelt dat een werkgever zeggenschap heeft over de werknemers. De werkgever kan de werknemers dus verbieden illegale software te downloaden en te gebruiken. Als een werknemer zich niets aantrekt van zo’n verbod maakt dat voor de aansprakelijkheid niet uit. Op de werkgever rust volgens de rechtbank een risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de werkgever aansprakelijk is, ook als er van schuld of verwijtbaarheid bij de werkgever geen sprake is.

De werkgever wordt vervolgens door de rechtbank veroordeeld om de door Siemens misgelopen licentie- en onderhoudsvergoeding van meer dan € 13.000,= te betalen.

Omdat de eis gebaseerd is op een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten veroordeelt de rechtbank de werkgever in de volledige proceskosten van meer dan € 9.000,=.

Voorkom aansprakelijkheid

Als een werknemer illegale software op een computer van het bedrijf gebruikt, kan dat hele nare en dure gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om in de arbeidsovereenkomst te bepalen dat het streng verboden is om illegale software op bedrijfscomputers te downloaden en te gebruiken. Ook is het belangrijk om de computers van werknemers regelmatig op illegale software te controleren.

Bron: Rechtbank Rotterdam,10 augustus 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6240

http://www.mkbservicedesk.nl/10676/ben-aansprakelijk-voor-illegale-software.htm

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange