Ontslag op staande voet, wat nu?

arbeidsrecht ontslagrecht

Na een ontslag op staande voet dient een werknemer direct actie te ondernemen, om de vervelende gevolgen van het ontslag zoveel mogelijk te beperken.

Dringende reden

Een ontslag op staande voet mag alleen gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. Voorbeelden van een dringende reden zijn diefstal, dronkenschap en mishandeling. Een ontslag op staande voet kan alleen worden gegeven in gevallen die zo ernstig zijn dat de werkgever eigenlijk niet anders kan dan de arbeidsovereenkomst meteen te beëindigen.

Onverwijld

Een ontslag op staande voet moet bovendien heel snel nadat de dringende reden is ontdekt worden gegeven. Een werknemer kan daarom niet snel ontslagen worden om een reden die een week eerder al aan het licht is gekomen.

De dringende reden van het ontslag moet bovendien ook direct aan de werknemer meegedeeld te worden. Vaak bevestigt de werkgever een mondeling ontslag in een (aangetekende) brief om aan deze eis te voldoen.

Als niet aan alle eisen voor een ontslag op staande voet is voldaan, is de kans groot dat de kantonrechter het ontslag zal vernietigen. In de praktijk blijkt de kans groot te zijn dat een ontslag op staande voet geen stand houdt bij de kantonrechter.

Geen recht op WW

Na een rechtsgeldig ontslag op staande voet heeft een werknemer geen recht op een WW-uitkering. Het heeft dus geen zin om na een ontslag op staande voet WW aan te vragen. De aanvraag zal door het UWV altijd worden geweigerd.

Het ontslag aanvechten

De werknemer heeft na het ontslag twee maanden de tijd om het ontslag aan te vechten bij de kantonrechter. Na die twee maanden is dat niet meer mogelijk. Het is dus heel belangrijk om geen tijd te verliezen, en direct in actie te komen.

Aan de kantonrechter kan worden gevraagd om het ontslag te vernietigen. Er kan dan ook worden gevraagd de werkgever te verplichten het loon door te betalen. Als de kantonrechter het verzoek van de werknemer toewijst blijft de werknemer in dienst.

De kantonrechter toetst in de procedure of aan alle eisen die aan een ontslag op staande voet worden gesteld is voldaan. Als niet aan alle eisen is voldaan hoort de rechter het ontslag te vernietigen. Ook hoort de rechter rekening te houden met de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft.

Een schikking is vaak mogelijk

Vaak is het na een ontslag op staande voet mogelijk om toch nog een goede regeling met de werkgever te treffen. De schikking wordt dan vastgelegd is een overeenkomst. Met zo’n overeenkomst kan bijvoorbeeld het recht op WW veilig gesteld worden. Ook kan alsnog een ontslagvergoeding worden afgesproken.

Omdat de gevolgen van een ontslag op staande voet zo ernstig zijn, is het verstandig om altijd contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en ontslagrecht. Vaak is het mogelijk om een goed resultaat te bereiken.

Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek.

2 thoughts on “Ontslag op staande voet, wat nu?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange