Ontbinding arbeidsovereenkomst is lastiger sinds Wwz

wwz advocaat arbeidsrecht ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) van kracht. De Wwz heeft het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Eén van de gevolgen is dat het lastiger is om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter mag nu alleen nog maar ontbinden als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. In deze column zal ik een recente uitspraak bespreken.

De werknemer veroorzaakt grote schade

De werknemer is werkzaam bij een pakketbezorger, die waardevolle pakketten verstuurt. Een klant van de pakketbezorger meldt dat een pakket met een waarde van bijna 80.000 euro niet is aangekomen. Daarop stelt de pakketbezorger een onderzoek in. De uitkomst van het onderzoek is dat de werknemer zich niet aan de geldende procedures heeft gehouden waardoor het pakket in een afvalcontainer terecht is gekomen en verloren is gegaan. De werknemer ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan.

De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer is het daar niet mee eens, en vecht het ontslag aan. De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden ‘voor zover vereist’. Dat is een aparte procedure, die ertoe dient de arbeidsovereenkomst alvast te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet door de rechter wordt teruggedraaid. Zo kan het risico dat de werknemer in dienst blijft worden beperkt.

De werknemer vecht het ontslag aan

De kantonrechter oordeelt dat net als onder het oude recht ook onder de Wwz een arbeidsovereenkomst ‘voor zover vereist’ ontbonden kan worden.

De kantonrechter is echter van oordeel dat de werkgever niet heeft aangetoond dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. De rechter is van mening dat het niet naleven van de procedures alleen verwijtbaar is indien de werknemer de bedoeling had het pakket te laten verdwijnen. Omdat de rechter er niet van overtuigd is dat de werknemer het pakket moedwillig heeft laten verdwijnen weigert de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De ontbinding van een arbeidsovereenkomst is lastig onder de Wwz

Onder het oude ontslagrecht werd een arbeidsovereenkomst vrijwel altijd door de kantonrechter ontbonden. Dat was ook het geval als de verwijten van de werkgever niet bewezen konden worden. De werknemer ontving in een dergelijk geval een hoge ontbindingsvergoeding.
Onder de Wwz is dat anders. Als de werkgever er niet in slaagt aan te tonen dat is voldaan aan alle wettelijke gronden die voor de ontslaggrond gelden, mag de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. De werknemer blijft dan dus in dienst.

Het gevolg daarvan dat een ontslag op staande voet tegenwoordig heel riskant is. Indien de werkgever de ontslaggrond niet kan bewijzen, kan het onmogelijk zijn van de werknemer af te komen. Het is dus heel erg belangrijk om juridisch advies in te winnen voordat een ontslag op staande voet wordt gegeven.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 26 augustus 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7582

http://www.mkbservicedesk.nl/10256/ontbinding-arbeidsovereenkomst-lastiger.htm

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange