Let op met beëindigingsovereenkomst zieke werknemer

arbeidsrecht ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst kan door middel van een overeenkomst worden beëindigd. Maar als een werknemer ziek is, verliest de werknemer het recht op een WW- of ziektewetuitkering indien een beëindigingsovereenkomst wordt getekend. Kan de werknemer in een dergelijk geval op de beëindigingsovereenkomst terugkomen?

Een beëindigingsovereenkomst tijdens ziekte

Een thuiszorgorganisatie moet bezuinigen, en besluit dat daarom driehonderd werknemers ontslagen moeten worden. Aan alle werknemers die ontslagen moeten worden is een beëindigingsovereenkomst gestuurd*. In de begeleidende brief bij die overeenkomst staat dat de werknemers recht houden op een WW-uitkering als ze tekenen. Ook wordt de werknemers een extra financiële vergoeding beloofd als ze tekenen.

Eén van de werknemers is ziek op het moment dat de overeenkomst getekend is. Voordat de werknemer tekende, is de overeenkomst telefonisch besproken met de werkgever. Bij dat gesprek is de ziekte van de werknemer niet aan de orde gekomen.

Het UWV weigert de werknemer een ziektewetuitkering, omdat de werknemer tijdens zijn ziekte heeft ingestemd met het ontslag. Een zieke werknemer verliest namelijk zijn uitkeringsrechten als hij instemt met ontslag.

De werknemer voelt zich bekocht en spant een rechtszaak aan. De werknemer vernietigt de beëindigingsovereenkomst op grond van dwaling en eist doorbetaling van loon.

De werkgever verweert zich in de procedure door aan te voeren dat het niet duidelijk was dat de werknemer nog steeds ziek was, en dat bij een informatiebijeenkomst aan de werknemers is verteld dat zieke werknemers niet moeten tekenen. De werknemer is echter niet bij die informatiebijeenkomst aanwezig geweest. De gevolgen daarvan moeten volgens de werkgever voor rekening van de werknemer komen.

Zorgplicht werkgever bij beëindigingsovereenkomst

De kantonrechter oordeelt dat een werkgever verplicht is een werknemer goed voor te lichten over de gevolgen van het tekenen van een beëindigingsovereenkomst. Als dat onvoldoende gebeurt, kan de werknemer op de overeenkomst terugkomen.

De werkgever heeft volgens de kantonrechter onvoldoende informatie ingewonnen over de ziekte van de werknemer. De werknemer had zich in ieder geval niet hersteld gemeld bij de werkgever. Dat de werknemer niet aanwezig was bij de informatiebijeenkomst kan de werknemer niet worden verweten, omdat de werknemer immers ziek was.

De kantonrechter veroordeelt de werkgever vervolgens het loon aan de werknemer te blijven doorbetalen.

Conclusie

Een beëindigingsovereenkomst is een goed en efficiënt middel om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is wel heel belangrijk om een werknemer goed en volledig voor te lichten over de gevolgen die het tekenen van zo’n overeenkomst heeft. Met name het eventuele recht op een WW- of ziektewetuitkering dient bij die voorlichting aan de orde te komen. Als de werknemer onvoldoende of verkeerd wordt voorgelicht, kan de werknemer op de overeenkomst terugkomen. Bij een zieke werknemer is het verstandig eerst een advocaat arbeidsrecht te raadplegen.

*Bron: Rechtbank Overijssel, 23 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5771

http://www.mkbservicedesk.nl/10522/let-met-beeindigingsovereenkomst-zieke.htm

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange