Mag jouw ex-werknemer zonder concurrentiebeding met je concurreren?

concurrentiebeding ,kort geding, schorsen, opheffen

Soms begint een voormalig werknemer een eigen bedrijf dat concurreert met de onderneming van zijn ex-werkgever. Als er geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst staat is dat in principe toegestaan. Maar zijn er ook grenzen aan concurrerende gedragingen?

Geen concurrentiebeding, toch een verbod op concurrentie

Twee medewerkers van een ICT-bedrijf besluiten na ongeveer drie jaar in dienst voor zichzelf te beginnen. Hun nieuwe bedrijf heeft exact dezelfde activiteiten als het bedrijf van de ex-werkgever. Wel hanteren ze lagere prijzen dan hun oude baas.

Bij het bedrijf van hun voormalig werkgever hebben de twee nieuwe ondernemers veel kennis opgedaan over de prijsstelling van de producten, over de klantenkring en de contracten met zijn klanten. De twee ex-werknemers hebben geen concurrentiebeding getekend. Hun nieuwe bedrijf benadert stelselmatig klanten van de oud-werkgever waarvan het contract bijna afloopt, met scherpe aanbiedingen. De werkgever vindt dat dit niet zomaar kan, omdat de werknemers misbruik maken van bedrijfsgevoelige informatie die zij tijdens hun dienstverband hebben opgedaan. Hij besluit naar de rechter te stappen.

De ex-werkgever eist in een kort geding dat het de voormalig werknemers verboden wordt zijn relaties te benaderen met dezelfde producten. Die eis wordt toegewezen.

Schadevergoeding

In een tweede procedure, een zogenaamde bodemzaak, eist de ex-werkgever naast een concurrentieverbod ook vergoeding van de geleden schade.
De ondernemers verweren zich in die tweede procedure door te stellen dat zij niets verkeerd hebben gedaan. Ze hebben immers geen concurrentiebeding getekend. Ze ontkennen dat ze stelselmatig klanten van de voormalig werkgever hebben benaderd. Zijn prijzen zouden bovendien gewoon te hoog zijn. Daarom heeft hij het aan zichzelf te wijten dat zijn klanten weglopen naar het nieuwe bedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat het in beginsel toegestaan is om een concurrerend bedrijf te beginnen als geen concurrentiebeding is getekend. Er zijn volgens de kantonrechter wel grenzen aan die vrijheid.
Het benaderen van klanten van een oud-werkgever is in principe toegestaan. Als echter met gebruikmaking van opgedane informatie over klanten bij de ex-werkgever, op een actieve manier vaste klanten worden benaderd, is dat onrechtmatig. Ook kan er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie als de ex-werknemer al tijdens het dienstverband een nieuw concurrerend bedrijf heeft opgericht of daarvoor een plan schreef.

De rechter bepaalt dat de twee ondernemers verplicht zijn hun oude baas een schadevergoeding te betalen. In het eerdere kort geding was het hen al verboden om klanten te benaderen met aanbiedingen over producten waar de ex-werkgever in handelt. De kantonrechter bevestigt de juistheid van dat vonnis in kort geding.

Conclusie

Ook als geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen mag een oud-werknemer geen misbruik maken van de kennis die hij bij een ex-werkgever heeft opgedaan. Als een werknemer wel misbruik maakt van die kennis kan een werkgever eisen dat de onrechtmatige concurrentie wordt gestaakt en schadevergoeding betaald dient te worden. Dat geen concurrentiebeding is getekend betekent dus niet dat een ex-werknemer alles maar kan maken.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5400

http://www.mkbservicedesk.nl/8508/mag-jouw-werknemer-zonder-concurrentiebeding.htm

 

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange