Concurrentiebeding sinds invoering WWZ

wwz advocaat arbeidsrecht ontslagrecht

Sinds 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding alleen nog rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen als dit noodzakelijk is vanwege een “zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang”. Begin dit jaar deed de kantonrechter in Arnhem een uitspraak waarin deze zware toets aan de orde kwam.

Overtreding concurrentiebeding

De werknemer werkt sinds oktober 2014 als zwembadmonteur bij een bedrijf dat zwembaden installeert en onderhoudt. Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden getekend. In september 2015 is de arbeidsovereenkomst voor elf maanden verlengd. De arbeidsovereenkomst bevat een concurrentiebeding.

Bij het concurrentiebeding staat vermeld dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Die zwaarwegende belangen zijn dat de werknemer in zijn functie inzicht heeft in het klantenbestand van de werkgever, in de gehanteerde prijzen, in de kostprijzen en in de werkwijze en know-how. Zonder een concurrentiebeding zou deze gevoelige informatie in handen kunnen vallen van concurrenten. De werknemer zou de werkgever ook zelf met deze kennis kunnen beconcurreren.

De werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst op, en treedt direct in dienst bij een bedrijf dat met de werkgever concurreert. De werknemer eist vervolgens in een kort geding dat de kantonrechter het concurrentiebeding schorst. Er is volgens de werknemer geen zwaarwegend bedrijfsbelang dat wordt geschonden. De werknemer zegt helemaal geen kennis te hebben van het prijsbeleid, het klantenbestand en dergelijke. Bovendien zou hij op een onbillijke wijze worden benadeeld door het beding.

Geen schorsing van het concurrentiebeding

De rechter is van mening dat het concurrentiebeding voldoet aan de eisen die de wet stelt. Uit het beding blijkt volgens de kantonrechter voldoende duidelijk welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het betreft en waarom het volgens de werkgever noodzakelijk is een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

De kantonrechter is ook van oordeel dat het bedrijfsbelang van de werkgever het concurrentiebeding noodzakelijk maakt. De kantonrechter overweegt dat de werknemer in zijn functie heel goed op de hoogte is van heel vertrouwelijke informatie over de werkgever, zoals omzetten, bedrijfsresultaten en de prijsstelling van de diverse producten. De werkgever heeft daarom voldoende onderbouwd dat het nodig is de werknemer aan het concurrentiebeding te houden.

De kantonrechter oordeelt ook dat de werknemer niet op een onbillijke manier wordt benadeeld door het beding. De gevorderde schorsing van het concurrentiebeding wordt daarom afgewezen. Het concurrentiebeding zal dus nagekomen moeten worden.

Conclusie

Sinds de invoering van de WWZ is het niet meer zo eenvoudig om een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Uit het besproken vonnis blijkt echter dat er nog steeds mogelijkheden zijn om een concurrentiebeding op te nemen. De noodzaak van een concurrentiebeding moet dan wel heel goed worden onderbouwd.

Werkgevers kunnen niet meer volstaan met een standaardcontract met een standaard concurrentiebeding. Maar als maatwerk wordt geleverd kan het bedrijfsbelang nog steeds effectief worden beschermd tegen ongewenste en oneerlijke concurrentie door voormalige werknemers.

Voor concurrentiebedingen die voor 1 januari 2015 zijn getekend blijven de oude regels in beginsel gelden. Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt niet de eis dat een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang het beding noodzakelijk moet maken.

Bron: Rechtbank Gelderland, 9 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1385

http://www.mkbservicedesk.nl/10605/concurrentiebeding-sinds-invoering-wwz.htm

%d bloggers liken dit:
Secured By miniOrange